Aktuální informace

Obálky knih v katalogu

Vážení čtenáři,

nově se při vyhledávání v online katalogu zobrazují u některých titulů i jejich obálky. Doufáme, že Vám tato služba pomůže s rychlejším vyhledáním knih ve volném výběru.

Obálky přebíráme od těchto firem.

Kniha mého srdce

Kniha mého srdceČeská televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha mého srdce“ (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaným knihám.

Cílem celé akce není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih, a také činnosti knihoven. Více na www.knihasrdce.cz.

Nový web

Vážení čtenáři,

od 20. 2. 2009 mají naše stránky nový vzhled. Doufáme, že se Vám líbí a že Vám nové uspořádání webu přijde přehlednější. Připomínky týkající se nového webu můžete zasílat na e-mail josef.moravec@knihovna-uo.cz

Březen – měsíc internetu

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá v rámci Března – měsíce internetu každou středu v březnu na hudebním oddělení knihovny tyto přednášky:

4. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází v knihovnách, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

11. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

18. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

25. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

Akce jsou určeny pro všechny, kteří dosud neměli k Internetu přístup a chtějí se s ním seznámit.

3. 4. 2009 18:00 – 4. 4. 2009 8:00 celostátní akce pro děti v knihovně „Noc s Andersenem“

Všichni jste srdečně zváni!

Nové časopisy v našem fondu

Vážení čtenáři,

od letošního roku jsou Vám k dispozici tyto nové tituly periodik.

V oddělení pro dospělé:

V dětském oddělení:

  • Mateřídouška

Týden knihoven 2008

12.ročník celostátní akce Týden českých knihoven 6. – 12. 10. 2008

Letos s mottem Knihovny – rodinné stříbro

Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí:

6. 10. 2008 15:00 Setkání s dobrovolnými knihovníky obecních knihoven v MěK Ústí nad Orlicí – Internet, české vyhledávače, web pro malé knihovny

6. 10. 2008 17:00 IV. Literárně dramatický maratón – setkání s regionálními spisovateli a básníky v MěK Ústí nad Orlicí – ukázky z literární tvorby M. Duška, M. Richtera, B. Kostřicové, J. Bednářové, M. Vídenského

8. 10. 2008 15:00 Seznámení s Internetem pro seniory – hudební odd. MěK

10. 10. 2008 9:00 Porada ředitelů MěK okresu a odborný seminář „SQL verze systému Clavius a systém REKS, protokol Z39.50“

16. 10. 2008 13:00 Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou pro studenty gymnázia

Změny ve výpůjčním řádu knihovny

Vážení čtenáři,

od 1. 11. 2007 dochází v naší knihovně k několika změnám. Z důvodu stále se zvyšujícího poštovného nebudeme již zasílat 1. upomínky poštou. Hlídejte si, prosím, termíny vrácení knih.

Výpůjčku je možno prodlužovat buď telefonicky na čísle 465 521 168, použitím formuláře z webových stránek knihovny www.knihovna-uo.cz nebo e-mailem na knihovna.uo@worldonline.cz.

Zápisné bude pro dospělé čtenáře 140 Kč, pro studenty a důchodce 110 Kč.

Pasování prvňáčků

18. 6. proběhlo v naší knihovně pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu, kterého se zúčastnily třídy 1. A, B ze ZŠ Komenského.

Děti musely nejprve složit tři rytířské důkazy – bystrosti, chytrosti a znalosti písmenek (dostaly hádanky, doplňovaly rýmovačky, opakovaly jazykolamy), poté složily slavnostní slib a mohly být paní ředitelkou pasovány na rytíře čtenářského řádu.

Každý dostal malou ozdobnou knížečku, sladkost a desky, kde měly děti diplom, obrázek, informace o knihovně a průkazku, která do konce října platí zdarma. Nechyběl ani závěrečný přípitek s paní ředitelkou a malé občerstvení.

Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Na stránkách projektu najdete další informace o probíhající akci včetně titulů doporučených k předčítání.

Biblioweb 2007

V soutěži o nejlepší knihovnické www stránky „Biblioweb 2007“ získala naše knihovna již pošesté 1. místo ve své kategorii, tj. knihovny měst s počtem obyvatel od 10 do 25 tisíc. Letos nám bylo rovněž uděleno ocenění „Blind Friedly Web“ za přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené. Podrobné výsledky naleznete na stránkách soutěže. Děkujeme všem, kteří nám dali hlas ve veřejném hlasování!

Noc s Andersenem 2007

Také letos proběhla v naší knihovně celostátní akce „Noc s Andersenem“. Jak nocování probíhalo si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Akce proběhla za finanční podpory města Ústí nad Orlicí.

Pasování prvňáčků na rytíře

26. června 2006 byli v knihovně prvňáčci pasováni na rytíře čtenářského řádu.

Noc s Andersenem 2006

V noci z 31. března na 1. dubna proběhla v naší knihovně Noc s Andersenem.

Biblioweb 2006

V soutěži o nejlepší knihovnické www stránky „Biblioweb 2006“ naše knihovna získala 1. místo ve své kategorii, tj. města s počtem obyvatel 15 tisíc až 35 tisíc. Cenou je roční přístup do databáze COTO.JE, který je k dispozici především našim čtenářům. Podrobné výsledky naleznete na stránkách soutěže. Můžete si prohlédnout také fotografie z předávání cen.

Pedagogická knihovna v Ústí nad Orlicí

1. ledna 2006 byla znovu otevřena Pedagogická knihovna v Ústí nad Orlicí.

Knihovna je umístěna v budově SŠUP, Špindlerova 1167.

Provozní doba knihovny se mění každý školní rok.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021