Značení naučné literatury

Na oddělení pro dospělé

Signatura Popis
0 Všeobecnosti
03 Encyklopedie. Naučné slovníky
1 Filozofie. Dějiny filozofie
11/13 Metafyzika
14 Filozofické systémy a směry
159.9 Psychologie
16 Logika
17 Etika. Učení o morálce
2 Náboženství. Teologie. Církve
3 Společenské vědy
311/314 Statistika. Demografie
316 Sociologie
32 Politika
323 Vnitřní politika
327 Mezinárodní politika. Zahraniční politika
329 Politické strany a hnutí
33 Ekonomické vědy. Národní hospodářství
331 Práce. Mzda. Organizace práce
334 Družstva. Hospodářská činnost
336 Finance. Peněžnictví. Bankovnictví
338 Hospodářská politika, řízení, plánování
339 Obchod. Trh
34/354 Právo. Právní věda. Veřejná správa
355/359 Vojenství. Obrana země
36 Sociální péče. Pojišťovnictví
37 Pedagogika. Výchova. Vzdělávání
39 Národopis. Etnografie. Lidová kultura
395 Společenské chování
396 Ženské hnutí. Postavení ženy
5 Přírodní vědy
502 Příroda - ochrana a zachování
504 Životní prostředí
51 Matematika
52 Atronomie
53 Fyzika
54 Chemie
55 Geologie
56 Paleontologie
57 Biologie
58 Botanika
59 Zoologie
6 Užité vědy
61 Lékařství. Zdravotnictví
619 Veterinářství. Zvěrolékařství
62 Technika
621 Strojírenství
621.3 Elektrotechnika
621.39 Sdělovací elektrotechnika
623 Vojenská technika. Zbraně
629 Dopravní prostředky
629.78 Kosmonautika
63 Zemědělství
633 Rostlinná výroba
634 Ovocnářství
635 Zahrádkářství
636 Živočišná výroba. Chov domácích zvířat
638 Včelařství. Chov užitkového hmyzu
639 Myslivost. Rybářství. Chov ryb
64 Domácnost
641 Potraviny a jejich příprava
643/645 Byt. Bytové zařízení
65 Řízení podniků. Polygrafický průmysl
656 Doprava a pošta
67/68 Různý průmysl a řemesla
677 Textilní průmysl
681.3 Počítače
681.84 Záznam zvuku. Reprodukce zvuku
687 Móda. Oděvní průmysl. Kosmetika. Kadeřnictví
69 Stavebnictví
7 Umění
71 Územní uspořádání. Urbanizmus
72 Architektura
728 Obytné budovy. Rodinné domy. Chaty
728.8 Hrady a zámky
73 Sochařství. Numizmatika
738 Umělecké keramika
739 Umělecké zpracování kovů
74 Kreslení. Technické kreslení
745/749 Užité umění. Umělecká řemesla
746 Ruční práce. Pletení. Háčkování. Šití
75/76 Malířství. Grafika
77 Fotografie a podobné postupy
78 Hudba
791 Veřejné zábavy a představení
791.43 Film
792 Divadlo
793 Společenské zábavy. Tanec
794 Společenské hry
796/799 Sport
80 Jazykověda
82 Literární formy a žánry
82.0 Teorie literatury
82(091) Dějiny literatury
820 Anglická literatura
83 Germánské literatury
84/87 Románské literatury. Klasická literatura
882/884 Ruská literatura. Polská literatura
885 Česká a slovenská literatura
886/89 Jihoslovanská, orientální a ostatní literatury
902/903 Archeologie. Prehistorie
908 Vlastivěda
908(4) Vlastivěda Evropy
908(437) Vlastivěda České republiky
908(5) Vlastivěda Asie
908(6) Vlastivěda Afriky
908(7/8) Vlastivěda Ameriky
908(9) Vlastivěda Austrálie a Oceánie
91 Cestopisy. Zeměpis. Vlastivěda. Mapy
910 Zeměpis
912 Mapy. Atlasy. Plány
92 Životopisy
929 Dějiny rodin. Heraldika. Vlajky
93/99 Dějiny
931/939 Dějiny starověku
94/99 Dějiny středověku a novověku
940 Dějiny Evropy
940.53 Dějiny 2. světové války
941/949 Dějiny evropských států a zemí
943.7 Dějiny České republiky
950 Dějiny Asie
960 Dějiny Afriky
970/980 Dějiny Ameriky
990 Dějiny Austrálie, Oceánie a polárních oblastí

Na dětském oddělení

Signatura Popis
0 Všeobecnosti
03 Encyklopedie. Naučné slovníky
1 Filozofie. Dějiny filozofie
159.9 Psychologie
17 Etika. Učení o morálce
2 Náboženství. Teologie. Církve
3 Společenské vědy
32 Politika
33 Národní hospodářství
34/354 Právo. Právní věda. Veřejná správa
355/359 Vojenství. Obrana země
37 Pedagogika. Výchova. Vzdělávání
39 Národopis. Etnografie. Lidová kultura
395 Společenské chování
5 Přírodní vědy
502 Příroda - ochrana a zachování
504 Životní prostředí
51 Matematika
52 Atronomie
528 Geodézie
53 Fyzika
54 Chemie
55 Geologie
56 Paleontologie
57 Biologie
572 Antropologie
58 Botanika
59 Zoologie
61 Lékařství. Zdravotnictví
62 Technika
621.3 Elektrotechnika
623 Vojenská technika
629 Dopravní prostředky
633 Rostlinná výroba
635 Zahrádkářství
636 Živočišná výroba. Chov domácích zvířat
638 Včelařství. Chov užitkového hmyzu
639 Myslivost. Rybářství. Chov ryb
639.9 Akvaristika
64 Domácnost
641 Potraviny a jejich příprava
65 Řízení podniků. Polygrafický průmysl
656 Doprava a pošta
67/68 Různý průmysl a řemesla
681.3 Počítače
687 Móda. Oděvní průmysl. Kosmetika. Kadeřnictví
69 Stavebnictví
7 Umění
72 Architektura
73 Sochařství. Numizmatika
741 Kreslení. Kreslený humor
745/749 Užité umění. Umělecká řemesla
746 Ruční práce. Pletení. Háčkování. Šití
75 Malířství. Grafika
77 Fotografie a podobné postupy
78 Hudba
791.43 Film
792 Divadlo
793 Společenské zábavy. Tanec
794 Společenské hry
796/799 Sport
80 Jazykověda
82 Literární formy a žánry
82(091) Dějiny literatury
885 Česká a slovenská literatura
902/903 Archeologie. Prehistorie
908 Vlastivěda
908(437) Vlastivěda České republiky
91 Cestopisy
910.4 Objevné cesty. Expedice
912 Mapy. Atlasy
913 Regionální zeměpis
914 Zeměpis Evropy
915 Zeměpis Asie
916 Zeměpis Afriky
917 Zeměpis Severní Ameriky
918 Zeměpis Jižní Ameriky
919 Zeměpis Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
92 Životopisy
929 Heraldika. Vlajky
930 Dějiny
931/939 Dějiny starověku
940 Dějiny Evropy
940.53 Dějiny 2. světové války
943.7 Dějiny České republiky
95 Dějiny Asie
97/98 Dějiny Ameriky

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021