Neziskové organizace Orlickoústecka

Neziskové organizace regionu

Zařízení pro děti a rodinu:

 • Mateřské centrum Medvídek – www.medvidekuo.cz/
 • Rodinné centrum Srdíčko – www.rcsrdicko.estranky.cz/
 • Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí – www.ddm-usti.cz/
 • Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež – www.svp-mimoza.cz/
 • Ústav sociální péče pro mládež Žampach – www.uspza.cz/
 • Linka důvěry Ústí nad Orlicí – www.linkaduveryuo.cz/
 • Pedagogicko-psychologická poradna – www.pppuo.cz/
 • Manželská a rodinná poradna – Na Pláni 1343, 562 06 ústí nad Orlicí, tel.: 465 525 442
 • Speciálně pedagogické centrum Kamínek – www.spckaminek.websnadno.cz/
 • Abraham klub – Místo setkání: Farní úřad Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, Kontakt: Th.Bc. Vladislav Brokeš, tel.: 465 523 564, Ludmila Moudrová - pověřená vedoucí, tel.: 604 449 493, Růžena Kubátová - pověřená vedoucí, tel.: 737 007 408

Pro zdravotně postižené

 • Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje – czp-pk.cz/cs/
 • Centrum pro dětský sluch TAMTAM o.p.s. – www.detskysluch.cz
 • ROSKA – Sdružení občanů postižených roztroušenou sklerózou – www.roskauo.cz/
 • Sdružení zdravotně postižených ČR – Okresní výbor – předseda p. Jandík, ČSA 1181, Ústí nad Orlicí, tel.: 465 525 324
 • SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz/
 • Svaz diabetiků v Ústí nad Orlicí – p. Kučera tel.: 465 523 278, p. Vávra tel.: 465 26 579
 • Český klub nedoslýchavých "HELP" – Čs. Armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 526 911, 602 957 243

Pomáhající instituce

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021