Aktuální informace

Iva Špinlerová: Fotografie z listopadu 1989 - ledna 1990

Podívejte se na zajímavé fotografie z listopadu 1989. Poslední čtyři snímky jsou z Ústí nad Orlicí.

Iva Špinlerová – Fotografie z listopadu 1989 – ledna 1990

Program knihovny v listopadu 2019

Milí čtenáři, akcemi nabitý listopad je skoro tady. K letošnímu 30. výroční od Sametové revoluce máme připraveny nejen ojedinělé výstavy, přednášky a promítání archivních materiálů, ale také spoustu akcí pro děti a jejich rodiče. Nechte se tedy pozvat:

4. 11. v 10 hod. – Bookstart na téma podzim – POZOR – počet míst na Bookstart je nově omezen a je nutné se hlásit buď ve skupině na FB nebo na e-mail iveta.jansova@knihovna-uo.cz.

4. 11. v 17 hod. – Vernisáž výstavy Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze – za účasti zástupce Knihovny Vaclava Havla.

6. 11. v 18 hod. – Radek Čížek: cestopisná přednáška o Maroku.

12. 11. ve 13 hod. – Beseda s Martinem Fendrychem se studenty gymnázia : „O stavu naší společnosti“ – v Hudebním oddělení Měk.

13. 11. v 18 hod. – Hynek Skořepa: Ladislav Mňačko – bouřlivák na cestě mezi Východem a Západem – přednáška z cyklu Akademie volného času

19. 11. v 10 hod. – Čteme s dětmi anglické knihy nakladatelství Usborne – Představení nádherně propracovaných knih lektorkou Barborou Havlovou. Vhodné pro rodiče i děti.

19. 11. v 16 hod. – Pohádkové předčítání – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál.

20. 11. v 18 hod. – Zapomenuté Oustí – 1. část – promítání starých fotografií z archivu Karla Tuháčka. Na Hudebním oddělení.

30. 11. v 9 – 11 hod. – Den pro dětskou knihu – čtení pro děti a antikvariátní prodej vyřazených dětských knih

VÝSTAVA:

4. 11. 2019 – 10. 1. 2020

Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze

Výstava se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (www.vaclavhavel.cz).

Těšíme se na Vás!

Program knihovny v říjnu 2019

Vážení čtenáři,

měsíc říjen se pomalu, ale jistě blíží. V jeho úvodu knihovníky v celé republice čeká tradiční Týden knihoven (30. 9. – 4. 10. 2019). Na které akce Vás tedy zveme?

1. 10. od 10 hod. – Příběhy bezpráví – beseda s Janem Rumlem pro studenty gymnázia. V sále ZUŠ, přístupné i pro veřejnost.

2. 10. od 18 hod. – Ze života kostky mýdla v 19. a 20. století – přednáška doc. Marie Mackové – z cyklu Akademie volného času.

3. 10. od 18 hod. – Autorské čtení Alice Shy – nové hvězdy české fantasy literatury. Pro čtenáře od 15 let.

7. 10. od 10 hod. – Bookstart - setkání maminek malých dětí nad dětskými knížkami.

15. 10. od 16 hod. – O myšce, která se nebála – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál.

VÝSTAVA:

od 1. 10. do 31. 10. 2019

Zapomenuté Oustí – fotografie z Facebooku. Otevřeno: po – pá 9 – 18, so 9 – 11 hod.

Těšíme se na Vás!

Sbírkové dny Světlušky

Vážení čtenáři, již tradičně se i v ústecké knihovně můžete zapojit do Sbírkových dnů Světlušky nákupem sbírkových předmětů nebo dobrovolným příspěvkem do pokladničky-lucerny. Akce na podporu nevidomých proběhne v období 9.-13. 9. 2019 v provozní době knihovny. Více informací u výpůjčního pultu a na https://svetluska.rozhlas.cz/. Těšíme se na setkání…

Provozní doba od září

Upozorňujeme čtenáře, že od 1. 9. 2019 se vracíme k běžné otvírací době:

Oddělení pro dospělé:

 • PO-PÁ 9.00 – 18.00 hod.
 • SO 9.00 – 11.00 hod.

Oddělení pro děti a mládež:

 • PO-PÁ 12.30 – 17.30 hod.

Zvuková knihovna:

po dohodě termínu na tel. 737 205 228 nebo přes e-mail u kolegyně Veroniky Tomanové: veronika.tomanova@knihovna-uo.cz.

Program knihovny v září 2019

Milí čtenáři, prázdniny se blíží ke konci a my pomalu plánujeme podzimní akce. Záříjový nástup bude pozvolný. Na co se tedy můžete těšit?

9.- 13. 9. – v provozní době 9.00 – 18.00 hod – již tradiční Sbírka pro Světlušku v knihovně. Podpořme nevidomé a slabozraké nákupem sbírkových upomínkových předmětů…

12. 9. v 16 hod. – Beseda o pěstounské péči – na hudebním oddělení knihovny ve spolupráci s Amalthea z.s. a OSPOD ÚnO. V rámci Týdne (pro) pěstounství se můžete o pěstounské péči dozvědět vše, co Vás zajímá.

VÝSTAVA:

2. – 27. září 2019

Steklík & pivo

Výstava ústeckého rodáka – kreslíře Jana Steklíka – ze sbírky pivních tácků a děl na téma PIVO. Otevřeno v půjčovních hodinách knihovny.

Srdečně Vás zveme!

Slavíme výročí: 100 let zákona o knihovnách

Právě v těchto dnech si knihovny v celé České republice připomínají století od schválení přelomového dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě a občané svoji knihovnu vždy na blízku.

Na co zákon (také) pamatoval?

Např. velmi nesvobodná se z dnešního pohledu se může zdát pravomoc Ministerstva školství a národní osvěty uveřejňovat seznamy spisů, které by měly být z veřejných knihoven vyloučeny. Jednalo se především o „krváky, detektivní a indiánské povídky, které sensačním způsobem dráždí fantasii čtenářovu“. První republika měla zkrátka zájem kulturu a vzdělanost svých obyvatel určitým způsobem ovlivňovat. Dnešní čtenáři ale v knihovnách výše uvedené žánry běžně najdou a mohou tak bez omezení užívat pestrosti literatury a mnohosti výběru.

Knihovní zákon dnes

Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce 1959 zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnickým zákonem), který knihovny propojil do organizované sítě. A opět změněné politické podmínky vedly s jistým zpožděním k přijetí dnes platného zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Důležitou součástí knihovního zákona je důraz na služby, a to nejen na ty spojené s půjčováním knih. Zákon vyjmenovává další služby, které knihovny mohou poskytovat. Je to například kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vydávání tematických publikací nebo poskytování informací z různých zdrojů. Významná je deklarace rovného přístupu ke službám knihoven pro všechny. Zákon také stanoví, že základní služby knihovny (typicky půjčování knih) jsou zdarma.

Současný knihovní zákon tak umožňuje reagovat knihovnám na měnící se očekávání uživatelů a jejich přerod z půjčoven knih k místům, která podporují rozvoj místních komunit, neformální vzdělávání, učení i kreativitu.

Výzvou pro další práci na poli knihovnické legislativy je v tuto chvíli vývoj v oblasti autorského práva, legální zpřístupnění digitalizovaných textů a právo elektronického povinného výtisku. Zákonné ukotvení knihoven v legislativním rámci je pro činnost knihoven velmi důležité a uplynulé století to jen potvrzuje.

Knihovnické tipy aneb Co si přečíst o knihách a knihovnách:

Program knihovny o prázdninách 2019

Milí čtenáři, prázdninovou provozní dobu sice již tradičně zkracujeme, ale o letní akce ochuzeni nebudete. Udělejte si ve svém nabitém programu na nás čas…

3. 7. od 10 hod. – První prázdninová pohádka – předčítání a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

10. 7. od 10 hod. – Bylo jednou jedno loutkové divadélko – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

10. 7. od 17 hod. – prof. Martin Hilský : Prázdninové povídání o Hamletovi

17. 7. od 10 hod. – Jeden za všechny, všichni za jednoho – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

24. 7. od 10 hod. – Krtek a rybka – tvoření a čtení pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

31. 7. od 10 hod. – Příběhy pavoučka Alfonse – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

7. 8. od 10 hod. – Kuře Tinka – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

14. 8. od 10 hod. – Malý kouzelník – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

21. 8. od 10 hod. – Žirafí pohádka – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

27. 8. od 15 hod. – Informační schůzka k počítačovému kurzu pro seniory

28. 8. od 10 hod. – Kočičiny kocourka Damiána – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o 10 Kč na materiál.

30. 8. od 18 hod. – Lukáš Kovár – povídání s autorem výstavy Divoká příroda

VÝSTAVA :

1. 7. – 30. 8. 2019

Lukáš Kovár – Divoká příroda

Fotografie evropské přírody (ptáci i savci Slovenska, Česka, Norska, Polska, Švédska a Estonska)

Těšíme se na Vás!

Provozní doba knihovny o prázdninách

Vážení čtenáři, letní prázdniny se blíží, proto tedy chceme upozornit, že bude zkrácena

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:

po – 9 – 14 hod.

út – 9 – 18 hod.

st – 9 – 14 hod.

čt – 9 – 14 hod.

pá – 9 – 18 hod.

so – zavřeno

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:

po – pá – 9 – 14 hod.

ZVUKOVÁ KNIHOVNA:

Přístupná v době provozu oddělení pro dospělé nebo po domluvě s Veronikou Tomanovou – tel. 737 205 228.

Program knihovny v červnu 2019

Vážení čtenáři, než odjete zrelaxovat na letní dovolenou, čeká Vás ještě měsíc červen, kdy pro Vás chystáme mnoho akcí. Nechte se pozvat…

3. 6. – 10 hod. – Bookstart 10 – setkání maminek malých dětí nad dětskou literaturou, tentokrát na téma: čtení na prázdniny

3. 6. – 17 hod. – Beseda s výtvarníkem Alešem Lamrem o Janu Steklíkovi

4. 6. – 10 hod. – Anopress – unikátní databáze českých médií – počítačová lekce nejen pro seniory, přihlášky na miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz

8. 6. – 9 – 16 hod. – Den otevřených dveří – přijďte si prohlédnout prostory knihovny, věž, altán nebo aktuální výstavy.

12. 6. – 18 hod. – František Musil: Lanškrounsko a rok 1304 – přednáška z cyklu Akademie volného času

14. 6. – 18 hod. – přednáška historika a profesora Boston University prof. PhDr. Igora Lukeše, PhD.: Kam kráčí Česká republika

20. 6. – 16 hod. – V každém lese je myš, která hraje na housle – čtení a tvoření pro děti. Vhodné pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál.

VÝSTAVY:

 1. Jan Steklík a pivo

1. 6. – 28. 6. 2019

Městská knihovna se podílí na přípravě výstavy k poctě ousteckého rodáka Jana Steklíka. V kavárně Malé scény budou po celý červen vystaveny plakáty pivních tácků, které graficky dotvořila tehdejší „stolní“ společnost. Součástí výstavy budou různé texty a fotografie vztahující se k pivu a také z Litomyšle (z hostince U Černého orla) zapůjčená lavička, navržená a realizovaná Janem Steklíkem. Srdečně vás jménem sdružení „Veselých pozůstalých Jana Steklíka“ zveme!

Otevřeno Bar Malá scéna

 • Út – Čt 17.00 – 22.00 hod.
 • 17.00 – 24.00 hod.
 • So, Ne zavřeno
 1. Lukáš Kovár – Divoká příroda

1. 6. – 30. 8. 2019

Fotografie evropské divoké přírody (ptáci a savci Slovenska, Česka, Norska, Polska, Švédska a Estonska)

Těšíme se na Vás!

Program knihovny v květnu 2019

Vážení čtenáři, i v květnu je pro Vás připraven bohatý program:

2. 5. – 14,00 – Jom ha-šoa – celorepublikové veřejné čtení jmen obětí holocaustu

6. 5. – 10,00 – Bookstart 9 – setkání maminek malých dětí nad dětskou literaturou, téma – hry pro malé děti

6. 5. – 16,00 – Maturita bez učení – přednáška Ivety Šedové pro budoucí maturanty

14. 5. – 10,00 – Knihovní katalog – vzdělávací akce, přihlášky na miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz, vlastní notebook výhodou.

15. 5. – 18,00 – František Musil – Kapitoly z dějin Kladska – přednáška z cyklu Akademie volného času

17. 5. – 18,00 – Alexandr Saša Flek – Příběh Bible a Parabible – autorské čtení.

21. 5. – 16,00 – Květinová pohádka – čtení a tvoření pro děti do 8 let, prosíme o příspěvek 10 Kč na nákup materiálu

27. 5. – 17,00 – vernisáž výstavy s přednáškou – Lukáš Kovár – Divoká příroda – fotografie evropské divoké přírody a přednáška o fotografování

29. 5. – 18,00 – Kateřina Kvochová – autorské čtení z knihy Citová výživa

30. 5. – 18,00 – Ondřej Fibich – Šalom – vzpomínání na osobnosti židovské kultury – beseda s básníkem

VÝSTAVY:

Jana Nagyová – Vzpomínka na maminku

do 24. 5. 2019

Fotografie (1951–1962) – z divadelní a taneční práce s dětmi paní Jany Volfové.

Lukáš Kovár – Divoká příroda

od 27. 5. 2019 do 30. 8. 2019

Fotografie evropské přírody (ptáci a savci Slovenska, Česka, Norska, Polska, Švédska a Estonska).

Srdečně Vás zveme!

Provozní doba knihovny o Velikonocích

Vážení čtenáři, Velikonoce jsou za dveřmi, proto zveřejňujeme aktuální provozní dobu v příštích dnech:

 • 18. 4. dětské oddělení – 9 – 14 hod. (děti mají prázdniny), dospělé oddělení beze změny
 • 19. 4. Velký pátek – zavřeno
 • 20. 4. Bílá sobota – zavřeno
 • 22. 4. Velikonoční pondělí – zavřeno

Knihovna slaví

Dovolujeme si Vás upozornit na náš malý důvod k oslavě. Už podesáté jsme vyhráli soutěž o nejlepší web knihovny BIBLIOWEB 2019. Letošní soutěže se zúčastnilo 41 knihoven. Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019 se uskutečnilo 1. 4. 2019 ve 20:00 hod. na konferenci ISSS 2019 v Hradci Králové v paláci Aldis. Ocenění převzala paní ředitelka Jana Kalousková a my děkujeme našemu nejpovolanějšímu kolegovi – správce webu Josef Moravec se činí a proto vyhráváme opakovaně ;-). Ať jsou Vám naše stránky k užitku! Více na https://www.skipcr.cz/…p/biblioweb/.

Program knihovny v dubnu 2019

Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na knihovní akce v dubnu. Nabídka je rozmanitá podobně jako aprílové počasí:

1. 4. v 10 hod. – Bookstart 8 – setkání maminek nad dětskou literaturou, tentokrát na téma zvukové knihy

1. 4. ve 14 hod. – Zonerama – internetová fotogalerie zblízka, tipy jak používat od začátku do konce, vhodné pro seniory. Vede Iveta Šedová

2. 4. v 17 hod. – Vernisáž výstavy „Jana Nagyová – Vzpomínka na maminku“

9. 4. v 10 hod. – Velikonoční Canva dílna – tvorba elektronických přání. Počítačová lekce v grafickém programu Canva. Přihlášky na miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz, vlastní notebook výhodou, kapacita počítačů je omezena

10. 4. v 18 hod. – PhDr. Marie Macková: Krajina viděna očima 19.století – přednáška z cyklu Akademie volného času

11. 4. v 16 hod. – Jak skřivan probudil jaro – čtení a tvoření pro děti do 8 let, příspěvek 10 Kč na materiál

17. 4. v 18 hod. – PhDr. Radim Urbánek: Tradiční řemesla: cihlářství a pilařství – přednáška z cyklu Dílna Akademie volného času

24. 4. v 18 hod. – František Heusler: „Jeden příběh lásky z roku 1941, kterou zničilo ghetto.“ – Autorské čtení Františka Heuslera z knihy Říkali mu Hurvínek.

VÝSTAVA:

2. 4. – 24. 5. 2019 Jana Nagyová – Vzpomínka na maminku

Fotografie (1951–1962) – z divadelní a taneční práce s dětmi paní Jany Volfové. V úterý 2. dubna v 17 hod. vás zveme do knihovny na vernisáž.

Těšíme se na Vás!

Program knihovny v březnu 2019

Vážení čtenáři, měsíc březen se blíží a my Vám nabízíme nové akce v naší knihovně. Jelikož je březen měsíc čtenářů a tento ročník je jubilejní, akce budou početné a rozmanité.

Nechte se tedy pozvat na 10. ročník „Březen-měsíc čtenářů“:

4. 3. v 10 hod. – Bookstart 7 – setkání maminek malých dětí nad dětskou literaturou

4. 3. ve 14 hod. – Zálohování fotografií a dokumentů. Bezpečná ochrana vašich vzpomínek – lekce počítačových dovedností pro seniory, vede Iveta Šedová

6. 3. v 18 hod. – PhDr. Petr Blažek, PhD.: Jan Palach a další živé pochodně – přednáška

13. 3. v 18 hod. – RNDr. Hynek Skořepa: Gruzie – za kulturními skvosty jedné z nejstarších křesťanských zemí světa – přednáška z cyklu Akademie volného času

20. 3. v 18 hod. – PhDr. Radim Urbánek: Tradiční řemesla: Výroba, zpracování a uložení potravin – přednáška z cyklu Dílna Akademie volného času

22. 3. v 17–19 hod. – Večer s Andersenem – pro malé a předškolní děti, je nutné vyzvednout a vyplnit přihlášku na dětském odd.

25. 3. v 18 hod. – František Stárek: Cáry starejch filmů – pořad složený z unikátních dokumentárních undergroundových filmů s komentářem Františka „Čuňase“ Stárka.

29. 3. od 18 hod. – Noc s Andersenem – pro děti od 1. do 5. třídy, je nutné vyzvednout a vyplnit přihlášku na dětském odd.

VÝSTAVA:

PORTRÉTY SPISOVATELŮ do 29. 3. 2019

Kresby žáků Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí.

Těšíme se na březnová setkání u nás!

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021