Nabídka besed pro školy

Knihovnické lekce jsou pro školy zdarma a délku lekce lze přizpůsobit Vašim možnostem.

Pro mateřské školy

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Drobná, telefon 737 205 228, e-mail: tereza.drobna@knihovna-uo.cz

 • Krteček
 • Mach a Šebestová
 • Pohádkov
 • Včelka Mája
 • Pejsek a kočička
 • Kocourek Modroočko
 • Medvídek Pú
 • Rumcajsova dobrodružství
 • Příběhy z pařezové chaloupky
 • Půjdem spolu do Betléma (vánoční)
 • První písmenko ve jméně s pohádkou
 • Den, kdy voskovky řekly dost - barvy a nálady

Pro 1. stupeň základních škol

Délka lekce:
120 minut

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Drobná, telefon 737 205 228, e-mail: tereza.drobna@knihovna-uo.cz

 • Pohádkov – povídání o pohádkách, hraní s pohádkami na základě knihy I. Březinové – Popletené pohádky, vymýšlení pohádek – pro 1.-2. třídy

 • Jak se O stalo králem, pohádka, podle které si procvičíme písmenka – 2. pololetí 1. třídy, 2. třída

 • Astrid Lindgrenová a její hrdinové - povídání o známé dětské spisovatelce a jejích knížkách, luštění křížovek a hra s informacemi – 3.-4. třídy

 • Případ ztracené básničky – práce s básničkami, hledání indicií, význam poezie – 1.-4. třídy

 • Etiketa – povídání o slušném chování zábavnou formou, modelové situace – 2.-5. třídy

 • Slavní ilustrátoři – povídání o ilustracích a jejich historii, představení a hra se 7 známými ilustrátory – 3.-4. třídy

 • Detektivky – představení žánru a autorů dětských detektivek, hra na detektivy – 3.-5. třídy

 • Po stopách Praotce Čecha  – povídání o známých i neznámých pověstech a legendách – 4.-5. třídy

 • Bajky – povídání o bajkách, čtení s porozuměním – 4.-5. třídy

 • Svět komiksu – co je to komiks, čím se liší od beletrie, děti si vyzkouší, jak se komiks píše a kreslí – 3.-5. třídy

 • Tradiční a moderní pohádka – co je to pohádka a představení dvou typů pohádek na konkrétních příkladech – 2.- 4. třídy

 • Ivona Březinová – povídání o známé české spisovatelce a jejích knížkách formou her a aktivit – 2.- 4. třídy

 • Osobnosti regionu – povídání o osobnostech regionu Ústí nad Orlicí věnující se dětské literatuře – 3.- 5. třídy

 • Děťátko se narodilo – vánoční příběh s prvky muzikoterapie – 1.- 4. třídy

 • Jak vznikli motýli – jarní příběh s prvky arteterapie – 1.- 4. třídy

 • Jakub a hvězdy – melancholický zimní příběh s prvky muzikoterapie – 4.- 5. třídy

Nabízíme možnost pravidelných návštěv pro družiny  – společné čtení, předčítání, hry a další aktivity s knížkami.

Pro 2. stupeň základních škol

Délka lekce:
120 minut

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Drobná, telefon 737 205 228, e-mail: tereza.drobna@knihovna-uo.cz

 • Knihovna a já – exkurze a seznámení s možnostmi využití knihovny, seznámení s on-line katalogem

 • Sci-fi a fantasy literatura – co je scifi literatura, jak se dělí, jak se liší od fantasy a dystopie, představení některých děl

 • Dystopický román – co je to dystopie a utopie, jak se liší od fantasy a sci-fi, aktuálnost

 • Staré pověsti české – povídání o české lidové slovesnosti a pověstech

 • Komedie & tragédie = drama – počátky dramatu, antické divadlo, nejznámější díla

 • Detektivky – představení žánru a autorů dětských detektivek, hra na detektivy

 • Staré řecké báje a pověsti – beseda o řeckých pověstech, které bychom měli znát

 • Národní obrození – přiblížení doby Národního obrození a jejích postav

 • Slovanští věrozvěstové a počátky slovanského písemnictví  – povídání o Cyrilu a Metodějovi, hlaholici a staroslověnštině

 • Velký příběh knihy – program o vzniku písma, knihtisku a dalších zajímavostech

 • Jakub a hvězdy – melancholický zimní příběh s prvky muzikoterapie

Knihovnické lekce jsou pro školy zdarma a délku lekce a téma lze přizpůsobit Vašim možnostem.

Pro střední školy

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Kalousková, telefon 737 205 224, e-mail: jana.kalouskova@knihovna-uo.cz

Poslední aktualizace stránky: 6. 9. 2023