Aktuální informace

WI-FI v knihovně

Vážení čtenáři, v knihovně můžete nově využívat připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě WI-FI. Notebooky tak u nás mají zelenou! Bližší informace u výpůjčního pultu.

Fotogalerie z akcí konaných v rámci Března - měsíce čtenářů

Do fotogalerií byly přidány fotografie z Noci s Andersenem a také z ostatních akcí konaných v rámci Března – měsíce čtenářů.

Velikonoční prázdniny - změna otevírací doby na dětském oddělení

Dne 1. a 2. dubna bude z důvodu velikonočních prázdnin rozšířena provozní doba na Dětském oddělení. V oba dny náš můžete navštívit od 9 do 17:30 hodin.

Velikonoční čtení z Bible

Městská knihovna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s místními církvemi Vás srdečně zve na Velikonoční čtení Bible v úterý 30. března od 18 hodin v knihovně. Můžete se přidat ke společnému čtení velikonočního příběhu podle posledních kapitol Lukášova evangelia a seznámit se s třemi novými překlady Písma, které vyšly v loňském roce.

Velikonoční čtení z Bible

Hlasování v soutěži Biblioweb 2010

Hlasujte zde a podpořte tak naše nové webové stránky v soutěži Biblioweb 2010 – děkujeme!

Otevírací doba na dětském oddělení o jarních prázdninách 2010

Ve dnech 23. – 26. února 2010 bude z důvodu jarních prázdnin změněna provozní doba Dětského oddělení. Těšíme se na Vaši návštěvu od úterý do pátku vždy od 9 do 14 hodin.

Březen – měsíc čtenářů

Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na akce pořádané v rámci Března – měsíce čtenářů

10. 3. 2010 15:00 Internet pro seniory

11. 3. 2010 16:00 Předčítání pro děti

12. 3. 2010 18:00 Kriminální večer aneb Posezení nad sklenkou vína pro všechny milovníky detektivek

17. 3. 2010 15:00 Internet pro seniory

17. 3. 2010 18:00 Knihovní čtení v cizích jazycích

24. 3. 2010 15:00 Internet pro seniory

26. 3. 2010 17:30 Noc s Andersenem

31. 3. 2010 15:00 Internet pro seniory

Nové časopisy v roce 2010

Vážení čtenáři,

od nového roku se můžete v naší knihovně těšit z nových titulů časopisů, které jsme pro Vás vybrali:

  • A2 – časopis kultury a oddechu
  • Jak na počítač
  • Xantypa
  • Svět psů (Dětské oddělení)

Naopak přestáváme odebírat tituly, o které byl z Vaší strany nejmenší zájem: Dívka, Literární noviny a Computerworld

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vánoční posezení pro děti

Milé děti, rádi bychom Vás pozvali na malé vánoční posezení v knihovně. Můžete se těšit na vypravování o způsobech slavení Vánoc v různých zemích, poslouchání koled z celého světa a nezapomeneme ani na malé sváteční překvapení. Sejdeme se ve středu 23. 12. 2009 v 10 hodin na dětském oddělení.

Provozní doba o Vánocích

Vážení čtenáři,

blíží se čas vánoční, a proto bychom Vám rádi poděkovali za celoroční přízeň, kterou naší knihovně prokazujete, a popřáli Vám pokojné a šťastné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a osobní spokojenosti. Provozní doba v době Vánoc:

Oddělení dospělých čtenářů:
Středa 23. 12. 9 – 18 hod.
Čtvrtek 24. 12. – neděle 27. 12. zavřeno
Pondělí 28. 12. – středa 30. 12. 9 – 18. hod.
Čtvrtek 31. 12. – neděle 3. 1. zavřeno
Dětské oddělení:
Úterý 22. 12. – středa 23. 12. 9 – 14 hod.
Úterý 29. 12. – středa 30. 12. 9 – 14 hod.

Přejeme Vám všem šťastné prožití Vánoc, vše dobré v novém roce a těšíme se na Vaši návštěvu.

Výsledky dotazníku spokojenosti se službami knihovny

Milí čtenáři a příznivci Městské knihovny Ústí nad Orlicí, v měsíci květnu a červnu jsme pro Vás připravili dotazník zjišťující Vaši spokojenost se službami Městské knihovny v Ústí nad Orlicí a prosili jsme Vás o jeho vyplnění. Dotazník byl k dispozici v tištěné formě a zároveň byl rozeslán na e-mailové adresy čtenářů s prosbou o jeho vyplnění.

1932 registro­vaných čtenářů vyplnilo dotazník 449 respondentů, 379 využilo možnosti elektronické verze, 70 čtenářů vyplnilo klasický tištěný dotazník. Celková návratnost dotazníků byla 23%. Dotazník obsahoval 20 otázek týkajících se celkové úrovně služeb knihovny, provozní doby, využívání webové stránky knihovny a elektronických služeb, nabídky knihovního fondu, dostupnosti knihovny, prostorových podmínek, sociálního zázemí knihovny, technického vybavení a vstřícnosti a odborného vybavení pracovníků knihovny s možností uvést Vaše připomínky a náměty k vylepšení našich služeb. Dotazník jsme vyhodnotili a budeme se snažit postupně na Vaše připomínky reagovat.

Ráda bych Vás seznámila s výsledky dotazníku. První část otázek se týkala služeb knihovny. Jsme rádi, že většina z Vás hodnotila služby jako vynikající či velmi dobré a pracovníky knihovny jako vstřícné a odborně fundované, považujeme si toho a budeme se snažit standard služeb zachovat a ještě vylepšit.

Nejvíce Vašich připomínek a požadavků se týkalo provozní doby knihovny, především požadujete rozšířit provozní dobu knihovny i v pondělí odpoledne. Od listopadu letošního roku bude Městská knihovna otevřena i v pondělí od 9 do 18 hodin.

Také jste upozorňovali na to, že Vám nevyhovuje provozní doba v dětském oddělení pouze do 17 hodin. Pokud potřebujete vrátit knihy z dětského oddělení a přijdete po zavírací době, tj. po 17 hodině nebo v sobotu, knihy můžete vrátit i službě v oddělení dospělých čtenářů. Budeme se ale snažit prodloužit i provozní dobu dětského oddělení do 17:30 hod. Změny provozní doby budou od 1. listopadu 2009 a budou včas zveřejněny na webu knihovny a v novém výpůjčním řádu.

Často jste také v dotazníku upozorňovali na to, že mnoho knih je ve skladu a ne ve volném výběru a to Vám ztěžuje přístup k nim. Souhlasím s Vámi, před 20 lety jsme dokonce uvažovali o tom, že by sklad knih zaniknul a všechny knihy byly ve volném výběru a lehce dostupné. Bohužel množství krádeží knih a to většinou odborného zaměření, které se již nedají na trhu dokoupit, nás vedlo k tomu, že pokud chceme uchránit literaturu před krádežemi a také z prostorových důvodů, museli jsme přistoupit k tomu, že „chráníme knihy“ tím, že je uchováváme ve skladu a teprve na vyžádání je poskytujeme čtenářům. Bohužel ani zabezpečovací zařízení, které využívají ve větších knihovnách, nezabraňuje množícím se krádežím knih.

Nejhůře hodnoceno bylo technické zázemí knihovny. Víme o tom, že do knihovny není bezbariérový přístup, že nejbližší parkování je na náměstí. Bohužel i stávající prostory knihovny jsou jak z prostorového hlediska, tak z hlediska uživatelského komfortu již zastaralé (např. připomínky k WC). Již jsme se situací seznámili dokonce i písemně našeho zřizovatele a byli bychom rádi, kdyby bylo do budoucna počítáno s vybudováním nových prostor pro knihovnu např. v rámci revitalizace prostor Perly. Jen není v našich možnostech výstavbu nebo přemístění stávající budovy knihovny urychlit, ač se v současnosti nabízí využití evropských fondů určených na přestavbu starých továrních hal, tzv. bromfields, na kulturní centra.

S tím souvisí i Váš požadavek na zrušení návleků, které se používají v prostorách půjčoven, ale opět zde narážíme na finanční problém. Nemáme finance na nové koberce, natož na nové moderní podlahoviny např. marmoleum, takže alespoň tímto, již zastaralým, způsobem chráníme stávající koberec. Omlouvám se za to, ale zatím není v našich silách situaci řešit jinak.

Děkuji Vám za Vaše odpovědi, návrhy a připomínky, za trpělivost a čas, který jste dotazníku věnovali a za Váš zájem o vylepšení knihovny, kterou doufám budete i v budoucnu rádi navštěvovat.

Informace o změnách a novinkách prosím sledujte také našich webových stránkách.

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka

Změna provozní doby a poplatků

Vážení čtenáři,

od listopadu 2009 dochází v provozu knihovny k několika změnám.

Provozní doba v Oddělení pro dospělé se v pondělí prodlužuje až do 18 hodin. Dětské oddělení bude od úterý do pátka otevřeno od 12:30 až do 17:30.

Po několika letech dochází k navýšení poplatku za roční registraci dospělého čtenáře, a to na částku 150,– Kč.

Rozšiřujeme nabídku služeb o rešerše. Tato služba je zpoplatněna částkou 50,– Kč.

Změny jsou uvedeny v novém výpůjčním řádu, který je Vám v půjčovně od 1. 11. k dispozici.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Provozní doba dětského oddělení 29. - 30. 10. 2009

Během školních podzimních prázdnin ve dnech 29. a 30. října bude dětské oddělení otevřeno od 9 do 17 hodin.

Týden knihoven 2009

13.ročník celostátní akce Týden českých knihoven 5. – 11. 10. 2009

Letos s mottem Knihovna mého srdce

Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí:

5. 10. 2009 15:00 Setkání s dobrovolnými knihovníky obecních knihoven v MěK Ústí nad Orlicí – Internet, české vyhledávače, web pro malé knihovny

5. 10. 2009 17:00 V. Literárně dramatický maratón – setkání s regionálními spisovateli a básníky v MěK Ústí nad Orlicí, účast přislíbili: Věra Ludíková z Prahy, básnířka, členka Obce spisovatelů, Marie Ungrádová z Vamberka, básnířka a povídkářka, Vladimíra Bednářová z Potštejna, fotografka, Emil Trojan z Těchonína, prozaik zaměřený na válečnou a poválečnou literaturu faktu, Milan Richter z Ústí nad Orlicí, publicista a básník.

Po přečtení ukázek z jejich literárních prací, budete mít možnost se zeptat na cokoli, co Vás kolem literatury a autorů zajímá. Součástí setkání bude i tentokrát vylosování nejméně třech přítomných, kteří obdrží některou z knížek věnovanou nakladatelstvím Oftis z Ústí nad Orlicí.

6. 10. 2009 13:00 Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou pro studenty gymnázia v sále Malé scény

7. 10. 2009 9:30 dopolední čtení pro seniory Kniha mého srdce

7. 10. 2009 15:00 předčítání pro děti z TOP 12 (Harry Potter, Rychlé šípy, Stmívání…)

7. 10. 2009 18:00 Velké říjnové společné čtení aneb Čteme z TOP 12

9. 10. 2009 09:00 porada ředitelů městských knihoven okresu a odborný seminář „Granty MK ČR VISK3 v roce 2010“

Omezení přístupu do knihovny

Vážení čtenáři,

z důvodu rekonstrukce fasády a postaveného lešení je dočasně uzavřen přístup do knihovny z ulice Příkopy. Ke vstupu do knihovny použijte, prosíme, branku vedoucí z ulice Velké Hamry.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021