Poslání knihovny

Městská knihovna Ústí nad Orlicí je pověřenou knihovnou a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v Knihovním zákoně. Knihovna zajišťuje rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny, podporuje vzdělávání a rozvoj čtenářských návyků.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021