Aktuální informace

Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Na stránkách projektu najdete další informace o probíhající akci včetně titulů doporučených k předčítání.

Biblioweb 2007

V soutěži o nejlepší knihovnické www stránky „Biblioweb 2007“ získala naše knihovna již pošesté 1. místo ve své kategorii, tj. knihovny měst s počtem obyvatel od 10 do 25 tisíc. Letos nám bylo rovněž uděleno ocenění „Blind Friedly Web“ za přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené. Podrobné výsledky naleznete na stránkách soutěže. Děkujeme všem, kteří nám dali hlas ve veřejném hlasování!

Noc s Andersenem 2007

Také letos proběhla v naší knihovně celostátní akce „Noc s Andersenem“. Jak nocování probíhalo si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Akce proběhla za finanční podpory města Ústí nad Orlicí.

Pasování prvňáčků na rytíře

26. června 2006 byli v knihovně prvňáčci pasováni na rytíře čtenářského řádu.

Noc s Andersenem 2006

V noci z 31. března na 1. dubna proběhla v naší knihovně Noc s Andersenem.

Biblioweb 2006

V soutěži o nejlepší knihovnické www stránky „Biblioweb 2006“ naše knihovna získala 1. místo ve své kategorii, tj. města s počtem obyvatel 15 tisíc až 35 tisíc. Cenou je roční přístup do databáze COTO.JE, který je k dispozici především našim čtenářům. Podrobné výsledky naleznete na stránkách soutěže. Můžete si prohlédnout také fotografie z předávání cen.

Pedagogická knihovna v Ústí nad Orlicí

1. ledna 2006 byla znovu otevřena Pedagogická knihovna v Ústí nad Orlicí.

Knihovna je umístěna v budově SŠUP, Špindlerova 1167.

Provozní doba knihovny se mění každý školní rok.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021