O knihovně

Městská knihovna Ústí nad Orlicí je veřejnou knihovnou pověřenou regionální funkcí nacházející se v malebném podhůří Orlických hor. Je příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Městem Ústí nad Orlicí. Knihovna je otevřená všem uživatelům bez rozdílu v souladu se zákonem č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb. V roce 2009 jsme registrovali 2012 čtenářů, kterým je k dispozici fond o velikosti téměř 90 000 knihovních jednotek. Knihovna využívá automatizovaný knihovní systém Clavius.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021