Aktuální informace

Provozní doba dětského oddělení 29. - 30. 10. 2009

Během školních podzimních prázdnin ve dnech 29. a 30. října bude dětské oddělení otevřeno od 9 do 17 hodin.

Týden knihoven 2009

13.ročník celostátní akce Týden českých knihoven 5. – 11. 10. 2009

Letos s mottem Knihovna mého srdce

Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí:

5. 10. 2009 15:00 Setkání s dobrovolnými knihovníky obecních knihoven v MěK Ústí nad Orlicí – Internet, české vyhledávače, web pro malé knihovny

5. 10. 2009 17:00 V. Literárně dramatický maratón – setkání s regionálními spisovateli a básníky v MěK Ústí nad Orlicí, účast přislíbili: Věra Ludíková z Prahy, básnířka, členka Obce spisovatelů, Marie Ungrádová z Vamberka, básnířka a povídkářka, Vladimíra Bednářová z Potštejna, fotografka, Emil Trojan z Těchonína, prozaik zaměřený na válečnou a poválečnou literaturu faktu, Milan Richter z Ústí nad Orlicí, publicista a básník.

Po přečtení ukázek z jejich literárních prací, budete mít možnost se zeptat na cokoli, co Vás kolem literatury a autorů zajímá. Součástí setkání bude i tentokrát vylosování nejméně třech přítomných, kteří obdrží některou z knížek věnovanou nakladatelstvím Oftis z Ústí nad Orlicí.

6. 10. 2009 13:00 Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou pro studenty gymnázia v sále Malé scény

7. 10. 2009 9:30 dopolední čtení pro seniory Kniha mého srdce

7. 10. 2009 15:00 předčítání pro děti z TOP 12 (Harry Potter, Rychlé šípy, Stmívání…)

7. 10. 2009 18:00 Velké říjnové společné čtení aneb Čteme z TOP 12

9. 10. 2009 09:00 porada ředitelů městských knihoven okresu a odborný seminář „Granty MK ČR VISK3 v roce 2010“

Omezení přístupu do knihovny

Vážení čtenáři,

z důvodu rekonstrukce fasády a postaveného lešení je dočasně uzavřen přístup do knihovny z ulice Příkopy. Ke vstupu do knihovny použijte, prosíme, branku vedoucí z ulice Velké Hamry.

Středeční předčítání pro děti

Ahoj děti!

Od středy 15. 7. se můžeme potkávat při pravidelné středeční předčítací hodince na dětském oddělení. Začínáme v 9 hodin. Můžete si donést svou oblíbenou knížku nebo společně nějakou vybereme.

Knihovna na Facebooku

Milí čtenáři,

knihovna je Vám nyní zase o kousek blíž! Můžete si nás najít v sociální síti Facebook. Těšíme se s Vámi (nejen) na virtuální setkávání.

Provozní doba o prázdninách

Vážení čtenáři,

o letních prázdninách bude upravena provozní doba knihovny. Výpůjční lhůta knih i časopisů zůstáva 35 dní, jako po celý rok.

Oddělení pro dospělé:

Den v týdnu Provozní doba
pondělí zavřeno
úterý, pátek 9:00 – 18:00 hodin
středa, čtvrtek 9:00 – 14:00 hodin
sobota zavřeno

Dětské oddělení:

Den v týdnu Provozní doba
úterý – pátek 9:00 – 14:00 hodin
sobota zavřeno

Hudební oddělení je přes prázdniny uzavřeno. Zájemci se mohou domluvit s p. Slavíkem, telefonicky nebo e-mailem.

Předupomínky

Vážení čtenáři,

od května jsme pro Vás připravili novou službu – zasílání předupomínek e-mailem. Pět dnů před uplynutím výpůjční lhůty Vám bude zaslán informativní e-mail s oznámením, že se blíží konec doby, na kterou jste si vypůjčili knihy.

Po tomto upozornění si můžete výpůjčky ještě prodloužit, a to buď osobně v knihovně, telefonicky či přímo ve svém čtenářském kontě.

Zaslání předupomínky je bezplatné.

Doufáme, že Vám tato služba umožní lepší přehled o výpůjční době.

Obálky knih v katalogu

Vážení čtenáři,

nově se při vyhledávání v online katalogu zobrazují u některých titulů i jejich obálky. Doufáme, že Vám tato služba pomůže s rychlejším vyhledáním knih ve volném výběru.

Obálky přebíráme od těchto firem.

Kniha mého srdce

Kniha mého srdceČeská televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha mého srdce“ (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaným knihám.

Cílem celé akce není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih, a také činnosti knihoven. Více na www.knihasrdce.cz.

Nový web

Vážení čtenáři,

od 20. 2. 2009 mají naše stránky nový vzhled. Doufáme, že se Vám líbí a že Vám nové uspořádání webu přijde přehlednější. Připomínky týkající se nového webu můžete zasílat na e-mail josef.moravec@knihovna-uo.cz

Březen – měsíc internetu

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá v rámci Března – měsíce internetu každou středu v březnu na hudebním oddělení knihovny tyto přednášky:

4. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází v knihovnách, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

11. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

18. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

25. 3. 2009 15:00 Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází, domovské stránky zaměřené pro zdravotně postižené a cizince

Akce jsou určeny pro všechny, kteří dosud neměli k Internetu přístup a chtějí se s ním seznámit.

3. 4. 2009 18:00 – 4. 4. 2009 8:00 celostátní akce pro děti v knihovně „Noc s Andersenem“

Všichni jste srdečně zváni!

Nové časopisy v našem fondu

Vážení čtenáři,

od letošního roku jsou Vám k dispozici tyto nové tituly periodik.

V oddělení pro dospělé:

V dětském oddělení:

  • Mateřídouška

Týden knihoven 2008

12.ročník celostátní akce Týden českých knihoven 6. – 12. 10. 2008

Letos s mottem Knihovny – rodinné stříbro

Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí:

6. 10. 2008 15:00 Setkání s dobrovolnými knihovníky obecních knihoven v MěK Ústí nad Orlicí – Internet, české vyhledávače, web pro malé knihovny

6. 10. 2008 17:00 IV. Literárně dramatický maratón – setkání s regionálními spisovateli a básníky v MěK Ústí nad Orlicí – ukázky z literární tvorby M. Duška, M. Richtera, B. Kostřicové, J. Bednářové, M. Vídenského

8. 10. 2008 15:00 Seznámení s Internetem pro seniory – hudební odd. MěK

10. 10. 2008 9:00 Porada ředitelů MěK okresu a odborný seminář „SQL verze systému Clavius a systém REKS, protokol Z39.50“

16. 10. 2008 13:00 Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou pro studenty gymnázia

Změny ve výpůjčním řádu knihovny

Vážení čtenáři,

od 1. 11. 2007 dochází v naší knihovně k několika změnám. Z důvodu stále se zvyšujícího poštovného nebudeme již zasílat 1. upomínky poštou. Hlídejte si, prosím, termíny vrácení knih.

Výpůjčku je možno prodlužovat buď telefonicky na čísle 465 521 168, použitím formuláře z webových stránek knihovny www.knihovna-uo.cz nebo e-mailem na knihovna.uo@worldonline.cz.

Zápisné bude pro dospělé čtenáře 140 Kč, pro studenty a důchodce 110 Kč.

Pasování prvňáčků

18. 6. proběhlo v naší knihovně pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu, kterého se zúčastnily třídy 1. A, B ze ZŠ Komenského.

Děti musely nejprve složit tři rytířské důkazy – bystrosti, chytrosti a znalosti písmenek (dostaly hádanky, doplňovaly rýmovačky, opakovaly jazykolamy), poté složily slavnostní slib a mohly být paní ředitelkou pasovány na rytíře čtenářského řádu.

Každý dostal malou ozdobnou knížečku, sladkost a desky, kde měly děti diplom, obrázek, informace o knihovně a průkazku, která do konce října platí zdarma. Nechyběl ani závěrečný přípitek s paní ředitelkou a malé občerstvení.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021