Provozní řád pro využívání internetu

  1. Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným) MěK zdarma na 15 minut v oddělení dospělých čtenářů.

  2. Hudební oddělení knihovny – vzdělávací studovna - přístup k veřejnému internetu je pro účastníky vzdělávacích akcí zdarma

  3. Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 15 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce, ale také zkrátit, potřebují-li vyhledávat v on-line katalogu registrovaní čtenáři knihovny.

  4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí. Zájemci o konzultaci a zaškolení si mohou předem sjednat základní školení na internetu.

  5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programového vybavení.

  6. Informace získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout za příslušný poplatek. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat.

  7. Není dovoleno provozování počítačových her. Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Návštěvník musí dodržovat základní hygienické návyky, nebýt pod vlivem alkoholu

  8. Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu.

  9. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Provozního řádu pro využívání internetu budou požadovány náhrady po uživateli.

V platnosti od 11. 2. 2013

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021