Půjčování čteček elektronických knih

I. Režim půjčování:

 1. elektronické čtečky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé Městské knihovny Ústí nad Orlicí, k absenčnímu půjčování mimo knihovnu pro vás máme připraveny 3 čtečky od různých výrobců
 2. čtečku si mohou vypůjčit pouze čtenáři starší 18 let registrovaní minimálně jeden rok a jeden rok bez upomínek (30, 60, 120 Kč). Výjimky mladším čtenářům se nepovolují
 3. v knihovně je možno se čtečkou pracovat pouze v oddělení pro dospělé čtenáře
 4. čtečka se půjčuje mimo knihovnu maximálně na 28 dní bez možnosti prodloužení
 5. výpůjčky se realizují na základě Smlouvy o výpůjčce elektronické čtečky mezi Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí a čtenářem (ve které jsou stanoveny veškeré podmínky půjčování a ceny čtečky a jejího příslušenství) a po složení vratné kauce 1000 Kč
 6. čtenář je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti
 7. čtečka se půjčuje nabitá, před půjčením je zkontrolována její funkčnost
 8. čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu
 9. čtečku je možno si osobně rezervovat

II. Režim vracení:

 1. čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek 30 Kč za každý započatý den
 2. čtečka se vrací nabitá (není-li tomu tak, musí čtenář počkat, až ji obsluha nabije a zkontroluje její funkčnost)
 3. v případě poškození či ztráty příslušenství nebo celé čtečky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši, kauce může být použita na úhradu části škody
 4. pokud nepanuje při vracení jistota, že čtečka nebo ostatní komponenty nejsou pořádku, je potřebné vyplnit formulář "Závady na elektronické čtečce" a do doby prověření funkčnosti čtečky správcem sítě (nejdéle 5 pracovních dnů) nebude vrácena kauce
 5. kauce se vrací oproti platnému průkazu totožnosti, resp. v mimořádných případech oproti plné moci druhé osobě + jejímu průkazu totožnosti.

V Ústí nad Orlicí 1.1.2013

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021