Knihovnický anděl 2022

V Pardubicích byly uděleny ceny Knihovnický anděl 2022. Jednou z oceněných knihovnic je ředitelka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí PhDr. Jana Kalousková. Gratulujeme! Ocenění Knihovnický anděl je pravidelně udíleno každých pět let v rámci výročí Krajské knihovny v Pardubicích osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj knihovnictví v Pardubickém kraji nad rámec své profesní knihovnické činnosti.

https://www.pardubickykraj.cz/…ckym-andelem?…

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021