Koordinační centrum Pardubického kraje

V Pardubicích se ve středu 2. března otevřelo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Pracovníci krajského úřadu budou 24 hodin denně koordinovat služby ukrajinským občanům, kteří zamíří do Pardubic. První kontaktní bod pro občany Ukrajiny vznikl v budově krajské reálky na Komenského náměstí. Provoz je nepřetržitý 24 hodin včetně lékařské služby a vydávání dokladů.

Celorepubliková infolinka: 974 801 802

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021