PROVOZ KNIHOVEN OD 31. 5. 2021

Vážení čtenáři,

epidemiologická opatření se rozvolňují, proto přicházíme s aktuálními informacemi. Jaké jsou tedy nové podmínky pro provoz knihovny ve vnitřních prostorech zejména při pořádání hromadných akcí od 31. 5. 2021?

Pro vstup osob při půjčování a vracení knih zůstávají podmínky stejné jako v předchozích týdnech (respirátor FFP2, desinfekce, rozestupy 2 m, max. 10 osob), pouze při využívání studovny a návštěvě kulturních a vzdělávacích akcí platí následující podmínky:

- a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo

- b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

4) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Více v: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021, Č. j.: MZDR 14601/2021– 16/MIN/KAN

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021